Dvanact Kmenu

Hledání ryzího společenství

Hledání ryzího společenství Bylo mi 14, když mi už nestačilo jenom chodit každou neděli ráno na mši. Chtěla jsem být v církvi víc aktivní. Proto jsem začala spolu s jinými dospívajícími chodit každou sobotu k našemu knězi učit se víc o Bohu. Bylo to pro mě velmi zajímavé, protože jsem tak, mimo nedělní rituál mše, […]

Jako včelstvo

Jako včelstvo… Už jsi někdy pozoroval včelstvo? Je to fascinující vidět tisíce včel, jak pracují společně a vyrábějí med. Když přistoupíš k úlu, uslyšíš vzrušující bzučení včel, které vykonávají všechny úkoly nutné pro přežití včelstva. Dělnice sbírají nektar a stráží úl. Mladé včely udržují úl v čistotě, krmí larvy a pomáhají s dalšími povinnostmi. V […]

Jméno nade všechna jména

Jméno nade všechna jména V e dnech Jana Křtitele a Božího syna byla jazykem židů stará hebrejština. Když anděl Gabriel přinesl radostnou novinu hebrejské panně Miriam (česky Marie) o tom, že porodí Spasitele světa a oznámil jí jeho jméno, jakým jazykem asi mluvil? Hebrejsky samozřejmě. A Miriam a Yoceph (česky Josef) pojmenovali bez pochyb děťátko […]

Žijeme všichni spolu!

Žijeme všichni spolu! My, kteří jsme autory těchto stránek, žijeme opravdu pohromadě jako jedna velká rodina a sdílíme všechno společně tak, jak to dělali první učedníci v prvním století. Bible jasně říká o první církvi: Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. (Skutky 2: 44) A Bible dál pokračuje v popisu toho, jak učedníci […]

Je to radikální?

Je to radikální? Návrat ke kořenům lidstva. Vdávných dobách žila většina lidstva pospolu v kmenech – společně pracovali a navzájem se o sebe starali a vzájemně se chránili. Tehdy byl život mnohem jednodušší, nezatížený rozptýleními a umělými stimuly moderního života. Dokonce i ty nejobyčejnější úkony měly svůj smysl a účel a těm, kdo je vykonávali, […]