Dvanact Kmenu

Jako včelstvo…

Už jsi někdy pozoroval včelstvo?

Je to fascinující vidět tisíce včel, jak pracují společně a vyrábějí med. Když přistoupíš k úlu, uslyšíš vzrušující bzučení včel, které vykonávají všechny úkoly nutné pro přežití včelstva. Dělnice sbírají nektar a stráží úl. Mladé včely udržují úl v čistotě, krmí larvy a pomáhají s dalšími povinnostmi. V životě včelky neexistuje jediný prázdný moment.

Takový je i náš život

Nezáleží na tom, co děláme, hlavní je dělat věci společně. Každý den se setkáváme, abychom děkovali našemu Učiteli za Jeho spásu a slyšeli Ho promlouvat skrze každého z nás. Tato setkání posilňují naši vzájemnou lásku a starostlivost. Díky každodenním situacím, ve kterých se často projeví naše pýcha či sobectví, se učíme zůstat svorní a nenechat naši lásku vychladnout. Naše děti jsou nedílnou součástí našeho života. Nejenže je vychováváme a vzděláváme, ale také je skrze jednoduché činnosti zapojujeme do všeho, co sami děláme. Náš život není o otupělém plnění denních povinností, ale o budování vřelých přátelství od srdce k srdci a o tom, že najdeme čas si společně promluvit. Kromě toho taky máme naše svátky a svatby a každý týden slavíme šabat.

Je ale několik věcí, které náš život odlišují od života včel. Jednou z nich je, že nejsme vedení instinktem nebo kontrolováni něčím, co je oddělené od naší vlastní vůle. Každý z nás je tady, protože se svobodně rozhodl nechat za sebou svůj osamělý život a budovat život edah. Naše komunity také nejsou uzavřené jako včelí úl a nemáme žihadlo, kterým bychom odehnali nezvané hosty. Přivítáme každého, kdo by chtěl sdílet náš život. Přijďte prosím, abyste nahlédli do našeho úlu a okuste, jaké to je být součástí lidu, který vyjadřuje vřelou lásku našeho Stvořitele.

Slovo komunita se hebrejsky řekne edah, což zároveň znamená včelstvo. Toto slovo vyjadřuje způsob, jakým spolu včely žijí, pracují a sdílejí společnou identitu. Včela se nestará sama o sebe, ale o včelstvo. Stejně žijí i ti, kdo jsou v komunitách našeho Stvořitele.